دوشنبه, 7 فروردین 1396
1
اخبــار و تــازه ها:

تحلیل بارندگی استان در بهمن ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان در بهمن ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت آن

تحلیل بارندگی استان در دی ماه

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در دی ماه با سال گذشته و دوره درازمدت

تحلیل بارندگی استان در آذر ماه

مقایسه میزان بارش استان در سال جاری تا پایان آذر ماه با دوره گذشته و درازمدت

برگزاری دوره آموزشی نوآوری نظام یافته

حضور پرسنل دفتر مطالعات در دوره آموزشی نوآوری نظام یافته

تحلیل بارندگی استان در آبان ماه

مقایسه میزان بارندگی در سال جاری با دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

اولین کارگاه آموزشی متصدیان ایستگاه های باران سنجی در اداره منابع آب نهبندان برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی متصدیان ایستگاه های بارانسنجی نهبندان توسط کارشناسان گروه آب های سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی

تماس با ما ...

خراسان جنوبی - بیرجند- بلوار پاسداران- پاسداران 30 -  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

کدپستی : 9717615536

تلفن :32445590-056

بلفن مستقیم مدیر:32420578-056

تلفکس : 32445582-056

کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا