دوشنبه, 8 خرداد 1396
1
اخبــار و تــازه ها:

ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سرایان تا 5 سال دیگر تمدید شد

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منایع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سرایان در استان خراسان جنوبی

ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دورح تا 5 سال دیگر تمدید شد

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دورح در استان خراسان جنوبی

تحلیل بارندگی استان در فروردین ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان در فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

تحلیل بارندگی استان در اسفند ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان در اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

تحلیل بارندگی استان در بهمن ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان در بهمن ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت آن

تحلیل بارندگی استان در دی ماه

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در دی ماه با سال گذشته و دوره درازمدت

تحلیل بارندگی استان در آذر ماه

مقایسه میزان بارش استان در سال جاری تا پایان آذر ماه با دوره گذشته و درازمدت

تماس با ما ...

خراسان جنوبی - بیرجند- بلوار پاسداران- پاسداران 30 -  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

کدپستی : 9717615536

تلفن :32445590-056

بلفن مستقیم مدیر:32420578-056

تلفکس : 32445582-056

کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا