چهارشنبه, 2 مهر 1399
.
اخبــار و تــازه ها:

دیدار کارکنان دفتر مطالعات با جناب آقای دکتر قندهاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خرسان جنوبی

این جلسه در عصر روز یک شنبه مورخ 1/4/99 با حضور مدیر عامل محترم و کلیه پرسنل دفتر مطالعات شرکت به منظور آشنایی و ارائه گزارشات و فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی دفتر مطالعات برگزار شد.

انتصاب عضو جدید هیات مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

فاطمه شهابی فرد ( مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ) برای مدت 3 سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت معرفی شد.

گزارش تحلیل بارندگی فصلی (زمستان 1398)

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان خراسان جنوبی در فصل زمستان 1398 نسبت به سال گذشته و دوره درازمدت

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی درونه

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درونه واقع در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و سمنان

آگهی ممنوعیت محدوده مطالعاتی سمن آباد-عمبری

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سمن آباد-عمبری به مدت 3 سال

گزارش تحلیل بارندگی فصلی (پاییز 1398)

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در فصل پاییز 98 نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فردوس

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فردوس به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی طبس

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی طبس به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی سربیشه

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سربیشه به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

گزارش تحلیل بارندگی در شهریور ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب بارندگی استان در شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در مرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و رواناب استان در مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در تیر ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در تیر ماه سال جاری با دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در خرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب استان در خرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در فروردین ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری 98-97 تا پایان اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در بهمن ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن ماه 97 نسبت به دوره مشابه گذشته

گزارش تحلیل بارندگی در دی ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان دی ماه نسبت به دوره مشابه گذشته

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی مختاران

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی مختاران به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک به مدت 3 سال اعلام گردید.

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بشرویه

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بشرویه به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

گزارش تحلیل بارندگی در آذر ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا کنون نسبت به دوره مشابه گذشته

دوازدهمین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی استان برگزار شد.

جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه آماربرداری سراسری و نظارت برگزار شد.

گزارش تحلیل بارندگی در آبان ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان آبان ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

برگزاری جلسه بررسی فعالیت های دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی با حضور مدیر کل محترم دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران

این جلسه روز پنجشنبه مورخ 1397/8/1 با حضور جناب آقای مهندس رابعی غلامی مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت و پرسنل این دفتر برگزار شد.

گزارش تحلیل بارندگی در مهر ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری 98-97 تا پایان مهر ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

درباره ما ...

تماس با ما ...

خراسان جنوبی - بیرجند- بلوار پاسداران- پاسداران 30 -  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

کدپستی : 9717615536

تلفن :32445590-056

تلفن مستقیم مدیر:32420578-056

تلفکس : 32445582-056

کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا