یکشنبه, 28 مهر 1398
.
اخبــار و تــازه ها:

گزارش تحلیل بارندگی در شهریور ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب بارندگی استان در شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در مرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و رواناب استان در مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در تیر ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در تیر ماه سال جاری با دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در خرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب استان در خرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در فروردین ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری 98-97 تا پایان اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در بهمن ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن ماه 97 نسبت به دوره مشابه گذشته

گزارش تحلیل بارندگی در دی ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان دی ماه نسبت به دوره مشابه گذشته

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی مختاران

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی مختاران به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک به مدت 3 سال اعلام گردید.

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بشرویه

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بشرویه به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

گزارش تحلیل بارندگی در آذر ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا کنون نسبت به دوره مشابه گذشته

دوازدهمین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی استان برگزار شد.

جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه آماربرداری سراسری و نظارت برگزار شد.

گزارش تحلیل بارندگی در آبان ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان آبان ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

برگزاری جلسه بررسی فعالیت های دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی با حضور مدیر کل محترم دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران

این جلسه روز پنجشنبه مورخ 1397/8/1 با حضور جناب آقای مهندس رابعی غلامی مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت و پرسنل این دفتر برگزار شد.

گزارش تحلیل بارندگی در مهر ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری 98-97 تا پایان مهر ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در شهریور ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان شهریور ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

کارگاه آموزشی 5S با حضور کارکنان دفتر مطالعات برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با 5S با حضور کارکنان دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

کسب رتبه برتر کشوری دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی در سال 1396

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی از کسب رتبه برتر کشوری این دفتر در سال 1396 خبر داد.

آغاز عملیات اجرایی آزمایش پمپاژ 23 حلقه چاه اکتشافی حفاری شده در شبکه سنجش در دشت های استان خراسان جنوبی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی اعلام کرد: عملیات اجرایی آزمایش پمپاژ 23 حلقه چاه اکتشافی حفاری شده در شبکه سنجش در دشت های استان آغاز شد.

گزارش تحلیل بارندگی در مرداد ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان مرداد ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

آغاز آماربرداری سراسری مرحله سوم از چاه های بهره برداری

آماربرداری سراسری مرحله سوم از چاه های بهره برداری در استان آغاز شد.

آغاز حفاری و لوله گذاری هزار و 700 متر چاه مشاهده ای

عملیات حفاری و لوله گذاری هزار و 700 متر چاه مشاهده ای خراسان جنوبی آغاز شد.

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی اسفدن ، خضری و دستگردان

سه محدوده مطالعاتی دیگر در استان خراسان جنوبی تمدید ممنوعیت شدند.

گزارش تحلیل بارندگی در تیر ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان تیر ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل های ریاضی در هیدرولوژی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل های ریاضی در هیدرولوژی با حضور کارکنان دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

گزارش تحلیل بارندگی در خرداد ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان خرداد ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

نشست یک روزه مدیران مطالعات پایه منابع آب کشور

نشست تخصصی مدیران مطالعات پایه منابع آب بخش آب کشور در سالن خلیج فارس شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

گزارش تحلیل بارندگی در فروردین ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان فروردین ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون محاسبات عمومی (1734،8328)

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون محاسبات عمومی (1734،8328) با حضور همکاران دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

برگزاری هفتمین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی استان

هفتمین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی استان برگزار شد

گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه 1396

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی قاین و شاهرخت

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی قاین و شاهرخت به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

درباره ما ...

تماس با ما ...

خراسان جنوبی - بیرجند- بلوار پاسداران- پاسداران 30 -  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

کدپستی : 9717615536

تلفن :32445590-056

تلفن مستقیم مدیر:32420578-056

تلفکس : 32445582-056

کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا