چهارشنبه, 29 دی 1395
1
اخبــار و تــازه ها:

برگزاری دوره آموزشی نوآوری نظام یافته

حضور پرسنل دفتر مطالعات در دوره آموزشی نوآوری نظام یافته

تحلیل بارندگی استان در آبان ماه

مقایسه میزان بارندگی در سال جاری با دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

اولین کارگاه آموزشی متصدیان ایستگاه های باران سنجی در اداره منابع آب نهبندان برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی متصدیان ایستگاه های بارانسنجی نهبندان توسط کارشناسان گروه آب های سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی

تحلیل بارندگی استان در مهر ماه

مقایسه میزان بارش استان نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

تحلیل بارندگی استان در شهریور ماه

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب استان تا پایان شهریور ماه

تحلیل بارندگی استان در مرداد ماه

مقایسه میزان بارندگی استان و حجم رواناب تا پایان مرداد ماه

تماس با ما ...

خراسان جنوبی - بیرجند- بلوار پاسداران- پاسداران 30 -  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

کدپستی : 9717615536

تلفن :32445590-056

بلفن مستقیم مدیر:32420578-056

تلفکس : 32445582-056

کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا