چهارشنبه, 29 شهریور 1396
1
اخبــار و تــازه ها:

ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی نهبندان و قسمتی از محدوده مطالعاتی علی آباد تا 2 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی نهبندان و قسمتی از محدوده مطالعاتی علی آباد در استان خراسان جنوبی


ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سهل آباد تا 5 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سهل آباد در استان خراسان جنوبی


ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سده تا 5 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سده در استان خراسان جنوبی


ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی چاهک موسویه تا 5 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی چاهک موسویه در استان خراسان جنوبی


بازدید کارشناسان تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران از گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات پایه منابع آب استان

بازدید کارشناسان تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران از گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی


دومین جلسه کمیته هماهنگی آمار برداری سراسری منابع آب و مصارف دور سوم برگزار شد.

دومین جلسه کمیته هماهنگی آمار برداری سراسری منابع آب و مصارف دور سوم،با حضور مدیر دفتر مطالعات و سایر اعضا کمیته هماهنگی آماربرداری و شرکت پاراب فارس به عنوان شرکت...


شش محدوده مطالعاتی استان خراسان جنوبی ممنوعه بحرانی شد

از مجموع 40 محدوده مطالعاتی استان 14 محدوده ممنوعه و 8 محدوده بحرانی می‏باشد.


معرفی دبیر برگزیده کمیته تحقیقات در سال 95

اولین گردهمایی رؤسای گروه کمیته تحقیقات شرکت‏ های آب منطقه‏ ای و سازمان آب و برق خوزستان 4 مرداد 96 در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.


طرح آمار برداری منابع آب استان خراسان جنوبی انجام می شود

طرح آمار برداری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی استان خراسان جنوبی در سال جاری انجام می شود


گزارش تحلیل بارندگی در خرداد ماه

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان خرداد ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت


گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت


ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سرایان تا 5 سال دیگر تمدید شد

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منایع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سرایان در استان خراسان جنوبی


ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دورح تا 5 سال دیگر تمدید شد

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دورح در استان خراسان جنوبی


تحلیل بارندگی استان در فروردین ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان در فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت


تحلیل بارندگی استان در اسفند ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان در اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت


تحلیل بارندگی استان در بهمن ماه

مقایسه میزان بارش و رواناب استان در بهمن ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت آن


تحلیل بارندگی استان در دی ماه

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در دی ماه با سال گذشته و دوره درازمدت


تحلیل بارندگی استان در آذر ماه

مقایسه میزان بارش استان در سال جاری تا پایان آذر ماه با دوره گذشته و درازمدت


تماس با ما ...

خراسان جنوبی - بیرجند- بلوار پاسداران- پاسداران 30 -  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

کدپستی : 9717615536

تلفن :32445590-056

بلفن مستقیم مدیر:32420578-056

تلفکس : 32445582-056

کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا