سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 1398
1

خراسان جنوبی - بیرجند- بلوار پاسداران- پاسداران 30 -  شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

کدپستی : 9717615536
تلفن :32445590-056
تلفن مستقیم مدیر:32420578-056
تلفکس : 32445582-056
کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا