مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب در سال 1399 نسبت به سال قبل و دوره درازمدت

0000000000000000000

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی اعلام کرد: متوسط ریزش های جوی در سال 1399 براساس محاسبات انجام شده به روش منحنی هم باران برابر 120/76 میلیمتر می باشد که این میزان نسبت به بارندگی سال گذشته ( 146/14 میلی متر ) 17 درصد کاهش و نسبت به متوسط بارندگی مشابه در دوره دراز مدت ( 115/99 میلیمتر) نیز 4 درصد افزایش داشته است. در ادامه شهابی فرد گفت: میزان پتانسیل رواناب تولید شده استان در این مدت در سال جاری 557/4 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به سال گذشته 18/34 درصد کاهش و نسبت به دوره دراز مدت 2/85 درصد افزایش داشته است.

کد خبر: 1133
  تاریخ خبر : 9 فروردین 1400

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :