ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سده تا 5 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سده در استان خراسان جنوبی

مدیر دفترمطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی گفت: محدوده مطالعاتی سده با وسعت 730/6 کیلومتر مربع در شمال استان خراسان جنوبی واقع گردیده است. میزان بارش سال جاری در این محدوده 142/96 میلمیتر که این میزان نسبت به بارش درازمدت 3/69 درصد کاهش داشته است. میزان کسری مخزن محدوده از ابتدای تشکیل شبکه سنجش 100 میلیون متر مکعب می باشد.

شهابی فر در ادامه اعلام کرد:  با توجه به نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده ، افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن در محدوده مطالعاتی سده همچنان ادامه دارد لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد شده  ممنوعیت حفر چاه عمیق ، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هر گونه افزایش بهره برداری از منابع آب در محدوده مطالعاتی مذکور به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ 1401/2/1 تمدید شد.

کد خبر: 475
  تاریخ خبر : 14 شهریور 1396

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :