چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • دفتر مطالعات پایه منابع آب
  • مدیر مطالعات پایه منابع آب : فاطمه شهابی فرد
  • مسئول دفتر دفتر مطالعات پایه منابع آب : محسن ژیانپور
  • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
   • گروه مطالعات آب های سطحی
    • کارشناس آب های سطحی : احسان نیک بین
   • گروه تلفیق و بیلان
    • کارشناس تلفیق و بیلان : بنت الهدی رحیمی
    • رئیس گروه تلفیق و بیلان : زهره معزی فر

  گروه مطالعات آب های سطحی

  گروه مطالعات آب های زیر زمینی

  گروه تلفیق و بیلان

  راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :