دوره آموزشی متصدیان ایستگاه های هیدرومتری جهت ثبت و درج آمار در سامانه پایش آنلاین

 شنبه: 1400/11/02    گروه آب های سطحی
دوره آموزشی متصدیان ایستگاه های هیدرومتری جهت ثبت و درج آمار در سامانه پایش آنلاین
محل عکس‌برداری: سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :