آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی درونه

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درونه واقع در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و سمنان

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  10 فروردین 1399

آگهی ممنوعیت محدوده مطالعاتی سمن آباد-عمبری

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سمن آباد-عمبری به مدت 3 سال

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  8 بهمن 1398

گزارش تحلیل بارندگی فصلی (پاییز 1398)

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در فصل پاییز 98 نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  2 دی 1398

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی منابع آب زیرزمینی و ارزیابی منابع آب سطحی

......

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  22 دی 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فردوس

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فردوس به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  27 آذر 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی طبس

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی طبس به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  27 آذر 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی سربیشه

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سربیشه به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  27 آذر 1398

گزارش تحلیل بارندگی در شهریور ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب بارندگی استان در شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  3 مهر 1398

گزارش تحلیل بارندگی در مرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و رواناب استان در مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  2 شهریور 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی حسین آباد

آگهی تمدید ممنوعیت

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  19 مرداد 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بیرجند

آگهی تمدید ممنوعیت

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  15 مرداد 1398

گزارش تحلیل بارندگی در تیر ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در تیر ماه سال جاری با دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  5 مرداد 1398

گزارش تحلیل بارندگی در خرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب استان در خرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  1 تیر 1398

گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  1 خرداد 1398

گزارش تحلیل بارندگی در فروردین ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  1 اردیبهشت 1398

گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری 98-97 تا پایان اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  19 فروردین 1398

گزارش تحلیل بارندگی در بهمن ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن ماه 97 نسبت به دوره مشابه گذشته

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  19 فروردین 1398

گزارش تحلیل بارندگی در دی ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان دی ماه نسبت به دوره مشابه گذشته

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  6 بهمن 1397

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی مختاران

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی مختاران به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک به مدت 3 سال اعلام گردید.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بشرویه

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بشرویه به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

گزارش تحلیل بارندگی در آذر ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا کنون نسبت به دوره مشابه گذشته

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  4 دی 1397

دوازدهمین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی استان برگزار شد.

جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه آماربرداری سراسری و نظارت برگزار شد.

  مطالعات پایه
  3 دی 1397

گزارش تحلیل بارندگی در آبان ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان آبان ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  18 آذر 1397
 
 
 
 
 
 
 
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :