چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • دفتر مطالعات پایه منابع آب
  • مدیر مطالعات پایه منابع آب : فاطمه شهابی فرد
  • مسئول دفتر دفتر مطالعات پایه منابع آب : محمد رضا نصرآبادی
  • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
   • کارشناس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : غلامحسین شجاع تقی آبادی
   • رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : حمید کارگر
  • گروه مطالعات آب های سطحی
   • کارشناس آب های سطحی : احسان نیک بین
   • رئیس گروه مطالعات آب های سطحی : امید خراشادی زاده
   • کارشناس گروه مطالعات آب های سطحی : عباس رضایی مقدم
  • گروه تلفیق و بیلان
   • کارشناس تلفیق و بیلان : بنت الهدی رحیمی
   • رئیس گروه تلفیق و بیلان : زهره معزی فر

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • کدپستی : 1553697176
 • تلفن : 4-32445590-056
 • فاکس : 32445582-056
 • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :