جلسه پیگیری و هماهنگی موضوعات مطالعات

...............

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  6 مهر 1401

آغاز عملیات شارژ و دشارژ باران سنج های ذخیره ای استان

.........

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  14 شهریور 1401

کلاس آموزشی متصدیان

برگزاری کلاس آموزشی متصدیان ایستگاه هیدرومتری

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  4 بهمن 1400

میزان بارندگی در سال آبی 00-99

.......

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  10 مهر 1400

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب در سال 1399 نسبت به سال قبل و دوره درازمدت

0000000000000000000

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  9 فروردین 1400

تحلیل بارندگی استان در سال آبی 99-98

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب استان تا پایان سال آبی 99-98 نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  24 آبان 1399

گزارش تحلیل بارندگی فصلی (بهار 1399)

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب استان در بهار 1399 نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  3 تیر 1399

گزارش تحلیل بارندگی فصلی (زمستان 1398)

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان خراسان جنوبی در فصل زمستان 1398 نسبت به سال گذشته و دوره درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  5 فروردین 1399

گزارش تحلیل بارندگی فصلی (پاییز 1398)

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در فصل پاییز 98 نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  2 دی 1398

گزارش تحلیل بارندگی در شهریور ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب بارندگی استان در شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  3 مهر 1398

گزارش تحلیل بارندگی در مرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و رواناب استان در مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  2 شهریور 1398

گزارش تحلیل بارندگی در تیر ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در تیر ماه سال جاری با دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  5 مرداد 1398

گزارش تحلیل بارندگی در خرداد ماه 1398

مقایسه میزان بارندگی و حجم رواناب استان در خرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  1 تیر 1398

گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  1 خرداد 1398

گزارش تحلیل بارندگی در فروردین ماه 1398

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان در فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  1 اردیبهشت 1398

گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری 98-97 تا پایان اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  19 فروردین 1398

گزارش تحلیل بارندگی در بهمن ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن ماه 97 نسبت به دوره مشابه گذشته

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  19 فروردین 1398

گزارش تحلیل بارندگی در دی ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان دی ماه نسبت به دوره مشابه گذشته

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  6 بهمن 1397

گزارش تحلیل بارندگی در آذر ماه 1397

افزایش چشمگیر میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا کنون نسبت به دوره مشابه گذشته

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  4 دی 1397

گزارش تحلیل بارندگی در آبان ماه 1397

افزایش قابل توجه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان آبان ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  18 آذر 1397

گزارش تحلیل بارندگی در مهر ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری 98-97 تا پایان مهر ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  15 آبان 1397

گزارش تحلیل بارندگی در شهریور ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان شهریور ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  9 مهر 1397

گزارش تحلیل بارندگی در مرداد ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان مرداد ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  10 شهریور 1397

گزارش تحلیل بارندگی در تیر ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان تیر ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  31 تیر 1397

گزارش تحلیل بارندگی در خرداد ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان خرداد ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  3 تیر 1397

گزارش تحلیل بارندگی در اردیبهشت ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  19 خرداد 1397

گزارش تحلیل بارندگی در فروردین ماه 1397

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان فروردین ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  17 اردیبهشت 1397

گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه 1396

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان تا پایان اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت

  گزارشات گروه مطالعات آب های سطحی
  5 فروردین 1397
 
 
 
 
 
 
 
« 1 2 3 » صفحه:

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :