رئیس گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی منصوب شد.

سرکار خانم زهره معزی فر با حکم مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به عنوان رئیس گروه تلفیق و بیلان در دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت منصوب شد.

  گزارشات گروه تلفیق و بیلان
  3 دی 1396

بازدید کارشناسان تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران از گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات پایه منابع آب استان

بازدید کارشناسان تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران از گروه تلفیق و بیلان دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

  گزارشات گروه تلفیق و بیلان
  1 شهریور 1396
 
 
 
 
 
 
 

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :